Nye prester i Borge og Gamle Glemmen
Nye prester i Borge og Gamle Glemmen

To nye sokneprester er ansatt: Paul Kristian Steiro og Trond Pladsen.

Borg bispedømmeråd har i møte 27. oktober ansatt to nye prester i Fredrikstad:

Paul Kristian Steiro  Ny sokneprest i Borge er Paul Kristian Steiro (bildet til venstre). Han er 45 år, bor i Oslo, og er nå kapellan i Grorud menighet.

  Ny sokneprest i Gamle Glemmen er Trond Pladsen (bildet til høyre). Han er 52 år, bor i Fredrikstad, er nå administrasjonssjef i Normisjon og arbeider i Oslo.

    Begge har bekreftet at de tar imot stillingene, og vil tiltre på nyåret.