Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad

Hammer'n og kjærka
Hammer

Arbeiderbevegelse og kirke - i Fredrikstad og Guatemala.

Hvordan opplevde arbeiderne kjærka i Torsnes?

Villy Olsen, lokal kjent mann som kan mye om arbeiderbevegelsen i Torsnes

Hammer’n og kjærka i Mellom- Amerika:

Petter Skauen, mangeårig hjelpearbeider for Kirkens nødhjelp i Mellom-Amerika og fredrikstadmann.

Sang: Henning Kvitnes og Bjørnar Spydevold

Erling Omvik, tidligere redaktør i Fredrikstad Blad, leder arrangementet.

Allsanger, forfriskninger og utlodning.

Billetter: kr 100,-

Billettsalg: Coop – Torsnes og ved inngangen til Folkets hus.

Arrangementet er en del av Torsnes sin feiring av Fredrikstads 450 års jubileum.

Alt overskudd fra arrangementet vil gå til enkelandsbyen TINAMIT AJAF ved San Martin, Fredrikstads Vennskapsby i Guatemala.

Søndag 23. april kl 18.00 i Folkets hus, Torsnes (Torsnesveien 203, 1634 Gamle Fredrikstad).

Arrangører er Torsnes lokalsamfunnsutvalg og Torsnes menighetsråd