DOMKIRKENS JENTEKOR

Domkirkens jentekor

(tidligere Domkirkens barne- og ungdomskor) er et av fire kor tilknyttet Fredrikstad domkirke. Koret kjennetegnes av høy kunstnerisk kvalitet og stor musikalsk spennvidde. Et inkluderende og godt sosialt miljø er også en viktig del av korets særpreg.

Jentekoret deltar i forbindelse med kirkens arrangementer både alene og som en del av det aktive musikkmiljøet i Domkirken. 

Domkirkens jentekor har eksterne oppdrag og holder egne konserter i og utenfor kirken. Vi deltar også på festivaler og ulike kulturarrangementer.

Domkirkens jentekor er et kor for jenter fra 6 – 18 år og består av Jentegruppa (6 – ca. 12 år) og Ungdomsgruppa (ca. 12 – 18 år).

 

Dirigenter og kunstneriske ledere for Domkirkens jentekor er Hege Holmquist og domkantor Tore Erik Mohn.

Hege Holmquist er sangpedagog og gir i tillegg sangundervisning i grupper eller individuelt.

Domkirkens jentekor akkompagneres jevnlig av domkantor Dan Rene Dahl. Koret har deltatt på flere av hans konserter i inn- og utland.

****

Domkirkens jentekor har et variert repertoar:

 • Vi har satt opp hele musikalen ”The sound of music” med kostymer og regi
 • Fremførelse av Leo Delibes ”Messe Breve” sammen med kulturskolens strykeorkester
 • Felles konsert med 4 andre kor på Blå Grotte med sanger fra film og scene
 • Julekonsert med ”The Ceremony of Carols” av Benjamin Britten
 • Pop-konsert i Domkirkekjelleren
 • Händels “Messias”
 • “Juleoratoriet” av J.S. Bach

Koret deltar regelmessig på gudstjenester i Fredrikstad domkirke. Selvsagt er vi en del av domkirkens førjulskonsert ”9 lesninger” der kirken alltid er fullsatt.

Koret har vært på reise med både musikalsk og sosialt fokus:

 • Konsert i Nidarosdomen, Trondheim (2015)
 • Konsert i St. Paul’s Cathedral, London (2013)

Domkirkens jentekor synger også på arrangementer utenfor kirken:

 • Humanetisk navnefest, Fredrikstad
 • Redd Barnas julemesse, Fredrikstad
 • Juletrefest på Rove, Hvaler
 • Julebord, Sykehuset Østfold
 • Julebord, Lions

****

I forbindelse med oppsetninger i Fredrikstad domkirke har Domkirkens jentekor deltatt i felleskor med Borg domkor. Sangere fra jentekoret har hatt solistoppgaver i Messias og Juleoratoriet.

Domkirkens jentekor har ved flere anledninger samarbeidet med Det norske Blåseensemble:

 • Nyttårskonsert, Nøtteknekkeren - i flere år
 • Julekonsert med Wenche Myhre (2015)

Domkirkens jentekor har deltatt under Oslo internasjonale kirkemusikkfestival i tillegg til Hovlandfestivalen og Mozartfestivalen i Fredrikstad.

Vi har holdt konserter sammen med:

 • Østfold symfoniorkester
 • Kulturskolen i Fredrikstad
 • Senza Rigore

I 2012 deltok koret i forbindelse med urfremførelse av Frank Nordenstens ”Concerto no. 3: Les visages du temps”. En fremførelse som fikk terningkast 6.

Koret har i tillegg samarbeidet kjente musikk navn som SKRUK og Iver Kleive.

****

Domkirkens barne- og ungdomskor har utgitt 2 egne CDer:

 • ”Den fyrste song” 2010
 • ”Året rundt” 2014

I tillegg har koret medvirket på følgende utgivelser:

 • Carl Andreas Næss/ Sarpsborg kammerkor: ”Livets toner” 2013

 

VELKOMMEN TIL DOMKIRKENS JENTEKOR!

Kontaktperson: Britt Stine Strand
mobil: 48001013
e-post: brittstine@hotmail.com

 


Bilde  fra korets konsert i i St. Paul's Cathedral

Øvelser hver onsdag i Domkirken:

Kl 16:00 - 17:00 Middag (kr 20/40) / lekse-gjøring i kjelleren for de som ønsker det (fra 24. august!)
Kl 17:00 - 19:00 Ungdomsgruppa
Kl 17:00 - 18:15 Jentegruppa

Noen øvelser/ deler av øvelsen er felles for hele koret.

Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad

SEMESTERETS PROGRAM

 

Våren 2017    
onsdag 4. januar Øvelse  
søndag 8. januar Gudstjeneste og juletrefest i Domkirkent  
onsdag 11. januar Øvelse.  
onsdag 18. januar Øvelse.  
lørdag 21. januar Seminar. Sangtimer.  
onsdag 25. januar Øvelse. Sangtimer.  
onsdag 1. februar Øvelse. Sangtimer. Utvidet øvelse for Ungdomsgruppa.  
onsdag 8. februar Øvelse. Sangtimer. Utvidet øvelse for Ungdomsgruppa.  
onsdag 15.februar Øvelse. Sangtimer. Utvidet øvelse for Ungdomsgruppa. ÅRSMØTE / FORELDREMØTE  
onsdag 22. februar Vinterferie  
onsdag 1. mars Generalprøve! Alle øver 17:00 - 20:00.  
lørdag 4. mars Humanetisk navnefest. Jentegruppa. Oppmøte Blå Grotte kl. 11:00.  
onsdag 8. mars Øvelse.  
onsdag 15. mars KONSERT: "Må korsets tre slå rot" St. Sunniva  
onsdag 22. mars Øvelse. Sangtimer.  
søndag 26. mars Gudstjeneste. Maria budskapsdag. Ungdomsgruppa. Kirkekaffe. Oppmøte kl. 10:00  
onsdag 29. november Øvelse. Sangtimer.  
onsdag 5. april Øvelse. Sangtimer.  
onsdag. 12 april Påskeferie  
onsdag 19. april Øvelse. Sangtimer.  
onsdag 26. april Øvelse. Sangtimer.  
onsdag 3. mai Øvelse. NB! Alle øver fra 17:00 - 19:00  
søndag 7. mai Visitas-gudstjeneste i Domkirken. Oppmøte kl. 10:00  
onsdag 10. mai Vår-konsert "Salig blanding" kl. 18:00. Oppmøte kl. 17:00  
onsdag 17. mai Ingen øvelse.  
onsdag 24. mai Øvelse. Sangtimer.  
lørdag 27. mai KORTUR!  
søndag 28. mai KORTUR!  
onsdag 31. mai Øvelse. Sangtimer.  
onsdag 7. juni Sommeravslutning med utdeling av utmerkelser og diplomer.  
søndag 11. juni Gudstjeneste.  Skaperverkets dag. Jentegruppa.