Domkirken Menighetsråd 2015-2019

Helge Almgren

Leder

Marit Kjøge Jansson

Nestleder

Kirsti Arntzen

 

Anders Tangen

 

Kristin Fauske Wenstøb

 

Ingunn Skaarberg

 

Telise Gudevold Heksem

 

Ronny Næss

 

Liv Astrid Lie

Varamedlem

Geir Hardeng

Varamedlem

Alice Berg Varamedlem

Laura Pollard

Varamedlem

Ann Kristin Hanssen

Varamedlem