Kongens by - folkets kirke: Fredrikstad jubilerer i 2017!
Kongens by - folkets kirke: Fredrikstad jubilerer i 2017!

Mennesker, mat og musikk. Den norske kirke i Fredrikstad skal feire by- og reformasjonsjubileene ett år til ende.

Mennesker, mat og musikk. By- og reformasjonsjubileene i 2017 vil langt ifra gå stille i dørene. Den norske kirke i Fredrikstad skal feire ett år til ende, med jazz i Domkirken, konsert i Gamlebyen og gjestebud i sentrumsgatene. Når kommeunens jubileumsprogram lanseres lørdag 10. september under kulturhelga, så er kirken med. 

Neste høst er det 500 år siden Martin Luther spikret opp 95 teser på kirkedøra i Wittenberg som en reaksjon på avlatssystemet i kirken. Hendelsen regnes som starten på reformasjonen. 50 år senere, i 1567, ble Fredrikstad grunnlagt av kong Frederik II. Dermed er det ikke bare ett, men to jubileer som skal markeres neste år: byens bursdag og reformasjonen. For Den norske kirken i Fredrikstad er det naturlig å være en del av begge.

Setter farge på feiringen

-Vi ønsker å markere begge jubileene, og vi ønsker å være med på å sette farge på festivitetene, sier Jo Edvardsen, som sitter i jubileumskomiteen for Den norske kirke i Fredrikstad.

Nå skal det føyes til at det på ingen måte er noen motsetning å markere de to jubileene på samme år, tvert imot henger disse begivenhetene sammen både historisk og tematisk. Kongen som innførte reformasjonen i Danmark-Norge, Christian III, var faren til byens grunnlegger, Frederik II. Christian III hadde selv møtt reformatoren Martin Luther da han som 18-årig hertug var til stede ved riksdagen i Worms. Her ble han «omvendt» til lutherdommen og sørget således for at Fredrikstads grunnlegger vokste opp i en atmosfære av luthersk reformasjon. Slik kan reformasjonsjubileet berike byjubileet, og omvendt.

Fellesskap, mennesker og skaperverket

-Vi ønsker å fylle byen med liv, spesielt vil vi løfte frem og synliggjøre barna. Dessuten vil vi arbeide for å inkludere de marginaliserte og ensomme i feiringen av byen vår, sier Edvardsen.

-I tillegg håper vi på å kunne bidra til at Fredrikstad blir stedet der vi forvalter det som ikke er til salgs: Fellesskap, mennesker og skaperverket.

Jubileumsåret vil bære preg av ulike kulturarrangementer fra begynnelse til slutt. Lokalt vil det blant annet bli musikk fra 1500-tallet fremført i middelalderkirken Gamle Glemmen, pilegrimsmesse av Egil Hovland, aktiviteter for barn, skoleteater, foredrag og seminarer. Sistnevnte blir å finne på Litteraturhuset der tanken er at man skal diskutere reformasjonen, kirken og ytringsfrihet.

I tillegg samles Den norske kirke i Fredrikstad om fem nøkkelarrangementer: En jazzgudstjeneste, et gjestebud i sentrumsgatene, et skoleprosjekt, et vandreteater og en stor konsert. Allerede 21. mai er det duket for sistnevnte: En spektakulær kirkekonsert med lokale og nasjonale artister.

Bryllup og begravelse

-Konserten har fått navnet «Fire bryllup og en gravferd» og vil inneholde tolkninger av ulike salmer og kirkemusikk. De fleste mennesker har et forhold til kirken og de sterkeste følelsene er gjerne knyttet til bryllup og gravferd. Har man et spesielt forhold til en salme er årsaken gjerne at man har hørt den i en begravelse eller et bryllup. Dagfinn Klausen er kantor i Østre Fredrikstad kirke og prosjektleder for konserten, og utdyper:

- Gjennom århundrene har kirkene våre har hatt en sentral plass i innbyggernes liv. Tusenvis av Fredrikstad borgere har gått opp kirkenes gulv og lovet kjærlighet og troskap. Og tusenvis har måttet gå den tunge veien ned midtgangen med de kjære de har mistet.

Vi ønsker feire alle disse tusener av kjærlighetserklæringer med en gledes fest for kjærligheten og livet. Men samtidig også huske de tunge stundene. Med til å skape fest har vi profesjonelle musikere, og et knippe fantastiske artister, både velkjente nasjonale navn og kjære lokale kunstnere. Publikum vil få oppleve noen av våre aller vakreste sanger, mest bryllup men også litt gravferd.

 

Åpne dører

Et undervisningsopplegg for ungdomsskoler knyttet opp til KRLE-faget er også blitt utarbeidet. Her skal historien om reformasjonen formidles sammen med kunnskap om hva reformasjonen hadde å si for folket. Videre ønsker man å utfordre elevene til å lage sine egne teser og tanker om hva som er viktig i verden i dag, der menneskerettigheter, likestilling og ytringsfrihet er noen av stikkordene.

-Vi ser for at denne undervisningen kan ende opp i en kunstinstallasjon i sentrum der hver skole setter sine teser opp på en dør som senere kan stilles ut på et av torgene i sentrum, sier Jo Edvardsen.

Selve jubileumsuken starter 9. september med gode nyheter for de matglade. Da trommes det nemlig sammen til et gigantisk gjestebud i sentrum.

-Tanken er å invitere hele byen til fellesskap og måltid med fokus på nestekjærlighet og inkludering. Kirken ønsker å alliere seg med mange samarbeidspartnere, slik at alle som kommer skal få gå mette fra bordet.

Storband i Domkirken

Jubileumsuken avsluttes med et smell med den tradisjonelle jazzgudstjenesten i Domkirken på «Frederiks dag» den 17. september.

-Dette er en felleskirkelig gudstjeneste og et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Domkirken menighet og Fredrikstad Kristne Råd. Her stiller Fredrikstad Storband og Borgomkor som sammen skal fremføre et utdrag fra Duke Ellingtons Sacred Concerts, opplyser Karen Marie Ulvestad-Grandal i kirkens jubileumskomite.

Store muligheter er det også for å møte Christian III, Frederik II og Martin Luther i løpet av jubileumsåret.

- Historien som knytter dem sammen er spennende, og noe vi ønsker å formidle. Man skal ikke se bort for at disse kan bli å treffe under gjestebudet, på konsertene eller i gudstjenester i 2017, opplyser Jo Edvardsen.

 

Fakta: Reformasjonen

 • Reformasjonen var en religiøs omveltning fra katolisisme til protestantisme i deler av Europa på 1500-tallet.

 • Den ble utløst av Martin Luther som utferdiget 95 teser mot sider av avlatshandelen den 31. oktober 1517.

  • Luther understreket betydningen av den individuelle tro på Kristus i forhold til sakramentene som eneste vei til frelse. Han plasserte mennesket mer i direkte relasjon til Gud enn hva man gjorde i den katolske kirke.

 • Reformasjonen spredte seg etter hvert fra Nord-Tyskland til Skandinavia, Sveits og Frankrike.

Kilde: Wikipedia

 

Fakta: Fredrikstad by

  • En septemberdag 1567 ble Kong Frederik II av Danmark og Norge forelagt et dokument til signering. Sarpingene hadde lenge klaget sin nød over byen som tidligere på året var blitt nedbrent av svenskene. Nå ønsket de å flytte hele byen og bygge den opp igjen ved Glommas utløp.

  • Kong Frederik oppfylte borgernes ønske, og lot dem anskaffe gården som tidligere tilhørte adelsmannen Peder Litle. Flere av de omkringliggende gårder ble lagt under den nye byen for å tjene som utmark.

  • Denne dagen, den 12. september 1567, satt kong Frederik sin kongelige signatur på dokumentet som tillot flyttingen. «Frederiks stad» var blitt til, selv om bynavnet ikke skulle bli tatt i bruk før i 1569.

Kilde: fredrikstad.kommune.noNye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad