NYTT FRITAKSBELØP FOR GAVER

Nytt fritaksbeløp på selvangivelsen fra 2017. Les mer!
Skatteetaten melder nå at det fra og med inntektsåret 2017 er gjort en endring i regelen for fritak for gaver til forskning og  frivillige organisasjoner. Nytt samlet maksimumsbeløp er kr 30 000,-.  


Nye nettsider

Kirken i Fredrikstad har fått nye nettsider. Gå til de nye nettsidene ved å trykke på navnene under

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Borge
Domkirken
Glemmen og Gamle Glemmen
Kråkerøy
Onsøy og Gressvik
Rolvsøy
Torsnes
Østre Fredrikstad